Köpvillkor

Oplysninger

Henza ApS
CVR: DK-40017232
Stillingvej 107
8471 Sabro
Danmark

§1 Parterna
Affärsvillkor gäller mellan Henza ApS (CVR: DK-40017232) Stillingvej 107, 8471 Sabro, Danmark (i fortsättningen benämnd Henza) och den registrerade kunden (i fortsättningen benämnd Kunden)


§2 Beställning/Avtalsingåendet
Avtalet ingås huvudsakligen vid Kundens elektroniska beställning på www.henza.se. Därutöver kan köpavtalet ingås antingen skriftligt (i detta fall via e-post) eller muntligt (i detta fall via telefon). Avtalet anses först ingånget når Kunden mottar en skriftlig bekräftelse från www.henza.se


§3 Avtalets innehåll
Henza förbehåller sig rätten att närhelst ändra de gällande affärsvillkoren. Kunden är bunden till de affärsvillkor som gällde på beställningsdagen. Affärsvillkoren tillämpas på alla avtal som ingås mellan henza.se och Kunden som enda villkor, och ersätter alla andra villkor.


§4 Reklamationsrätt
1 st. Henza tillämpar enligt köpelagen en reklamationsrätt om två år. 2 st. Avhjälpning. Henza förbehåller sig rätten att avhjälpa fel och brister i varor i överensstämmelse med Köplagens regler. 3 st. Retur. För regler angående retur av varor se § om returvaror, 4 st.


§5 Produktinformation

Stk. 1. henza.se strävar efter att upplysa så precist och korrekt om gällande produkter som möjligt, med reservation för eventuella tryckfel.


§6 Priser
Alla priser är angivna SEK inkl. moms, om inte annat uttryckligen framgår.

 


§7 Betalning
Stk. 1. Kreditkortbetalning.
Det är möjligt att betala med kreditkort hos www.henza.se. Vi accepterar VISA, MasterCard, VISA Electron, och Maestro. Betalning kan även göras via Swish.


§8 Leverans
Leverans sker normalt inom 2-5 vardagar. Reservationer görs för slutsålda varor och restorder från våra leverantörer.
Pengarna kommer att dras efter att varan har skickats.


§9 Ångerrätt
Som kund hos Henza.se har du som kund rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från det att du tog emot varan. Kunden skall kontakta henza innan varan returneras. Varan returneras tillfredsställande emballerad till Henza på kundens bekostnad. Varan skall vara inlämnad inom 14 dagar från leverans till kunden. Varan skall vara i väsentligt oförändrat skick som vid leveransen och får inte vara i bruten förpackning eller i något hänseende skadad. Returneras varan inte i väsentligt samma skick fastställs värdet schablonmässigt av henza utifrån möjligt försäljningsvärde.


§10 Returvaror
Försändning av returvaror sker på kundens bekostnad om inte annat har avtalats.

Retur ska göras till adress:

Henza ApS
CVR: DK-40017232
Stillingvej 107
8471 Sabro
Danmark

 


§11 Sekretess
1 st. Kakor: Vi använder cookies, de registrerade uppgifterna sparas i 5 år, personuppgifterna sparas krypterat, personuppgifterna sänds krypterade till och från affärsrörelsen.

2 st. Logstatistik: Logstatistik används på www.henza.se och innebär att ett statistiksystem samlar information som kan ge en statistisk bild av hur många besökande en webbplats har haft, var de kommer ifrån, på vilken del av webbplatsen de lämnar den m. m. På www.henza.se används logstatistik med syfte att optimera webbplatsen och dess funktioner. Dessutom knyts uppgifterna i logstatistiken till de kunder och användare som besöker webbplatsen, såtillvida användaren uppger namn, adresser och andra uppgifter i förbindelse med ett köp på webbplatsen, eller upprättandet av en användarprofil.

Logstatistik används dessutom till: Personalisering av marknadsföring mot användaren med syfte att skapa ökad användarvänlighet.

Innan du kan ingå avtal med oss via webbplatsen måste du registrera dig med följande personuppgifter: Namn, Adress, Telefonnummer, E-postadress.

Personuppgifterna registreras hos Henza och sparas av Unoeuro.

Vi registrerar dina personuppgifter med syfte att kunne leverera varan till dig. När personuppgifter insamlas via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, således informeras du om exakt vilka uppgifter som insamlas och varför.

Följande grupper av medarbetare har tillgång till de registrerade uppgifterna: Ledningen, försäljning- och marknadsföring, administration och ekonomiavdelning.

Registrerade personuppgifter bevaras krypterade. Det görs på följande sätt: Alla personliga uppgifter krypteras hos Unoeuro.

Registrerade personuppgifter sänds krypterat. Det görs på följande sätt: Kontakta Unoeuro för upplysningar om detta. www.unoeuro.com

Uppgifterna delas inte med tredje part.


Inga uppgifter av känslig personlig natur registreras.

Som registrerad hos Henza har du alltid rätt att göra invändning mot registreringen och du har rätt att ta del av de uppgifter som är registerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt datalagen och meddelande angående detta skickas till Henza via följande e-postadress: info@henza.se. Då denna e-postadress är skyddad mod spamrobotar behöver du ha Javascript aktiverad för att se den.


§12 Tvister

Vid eventuell tvist kommer Henza att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.


§13 Giltighet
Dessa villkor träder i kraft den 1 februari 2022.