Ispåse

Ispäse är en engångsprodukt, lämplig för att ge lokal smärtlindring och effektiv kylterapi upp till 30 minuter. Produkten innehåller karbamid med vatten förslutet i en inre påse. Produkten aktiveras genom att innerpåsen slås sönder och sedan skakas.